ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

1- در اولین فرصت برای سگتان شناسنامه تهیه نمایید تا کلیه سوابق بیماری و پزشکی اعم از واکسیناسیون سگ و بیماریهای احتمالی که سگتان دچار شده برای پزشک در دسترس باشد.

2- حتما برای سگ خود زمانی را در طول سال به معاینه جهت دامپزشک اختصاص دهید تا همیشه سگتان سالم بماند.

3- از غذا دادن به صورت خام به سگ خود جدا خودداری فرمایید.

4- واکسیناسیون سگ خود را جدی بگیرید . چون با انجام این کار سگ خود را نسبت به بیماری مصون و کاملا بیمه کرده اید و همیشه از داشتن سگ سالم خود خوشحال و راضی می شوید.

5- از دادن غذاهای مانده و فاسد و مشکوک به سگ خود جدا پرهیز کنید. سگ کاملا به صاحب خود اعتماد دارد پس مراقب باشیم سگ خود را با دادن غذاهای فاسد مسموم نکنیم.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...