1- در اولین فرصت برای سگتان شناسنامه تهیه نمایید تا کلیه سوابق بیماری و پزشکی اعم از واکسیناسیون سگ و بیماریهای احتمالی که سگتان دچار شده برای پزشک در دسترس باشد.

2- حتما برای سگ خود زمانی را در طول سال به معاینه جهت دامپزشک اختصاص دهید تا همیشه سگتان سالم بماند.

3- از غذا دادن به صورت خام به سگ خود جدا خودداری فرمایید.

4- واکسیناسیون سگ خود را جدی بگیرید . چون با انجام این کار سگ خود را نسبت به بیماری مصون و کاملا بیمه کرده اید و همیشه از داشتن سگ سالم خود خوشحال و راضی می شوید.

5- از دادن غذاهای مانده و فاسد و مشکوک به سگ خود جدا پرهیز کنید. سگ کاملا به صاحب خود اعتماد دارد پس مراقب باشیم سگ خود را با دادن غذاهای فاسد مسموم نکنیم.

نوشتن دیدگاه