از بین 12 نژاد موجود در مجموعه سرزمین سگ ها بهترین سگ هایی که بیشتر برای نگهبانی مناسبتر هستند عبارتند از روتوایلر ، ژرمن شپرد، دوبرمن ، مالینویز، پیت بول که البته مسئولین فروش ما با توجه به محیط شما از قبیل باغ و ویلا، کارخانه ، منزل، بهترین پیشنهاد را به شما ارائه خواهند کرد.