رضایت مشتری عزیزمون بابت خرید دو قلاده توله قدرجونی از مجموعه ی سرزمین سگ ها.

رضایت مشتری عزیزمون بابت خرید توله دالمیشن.

رضایت مشتری عزیزمون بابت خرید دو عدد توله مالینویز از ایرانشهر.