از مجموعه ما بازدید کنید
ساعات بازدید روز های غیر تعطیل از ساعت 10 الی 14
لطفا یک روز قبل از بازدید هماهنگ کنید

سوالات متداول فروش سگ نگهبان

بهترین نژاد برای سگ نگهبان کدام است ؟
اصولا باید بیان کرد که نژاد های سگ نگهبان از قدرت بدنی زیادی برخوردار هستند و همین امر باعث می شود بتوانند عملکرد مناسبی نشان دهند. دوبرمن، سرابی، قدرجانی و.. از دسته سگ های نگهبان هستند که می توانند عکملکرد موردت نظر شما را به شما نشان دهند.
بهترین سگ نگهبان کدام است ؟
باید ذکر شود که، نمی توان گفت کدام یک بهتر است. محیطی که شما در آن سگ مورد نظرتان استفاده می کنید بسیار اهمیت دارد. شرایط جوی و محیطی می تواند تاثیر به سزایی در این مسئله بگذارد. برای مثال برای محیط های سرد تر سگ های سرابی می تواند عملکرد مناسبی به عنوان نگهبان داشته باشند.