img2

img1

از مجموعه ما بازدید کنید
ساعات بازدید روز های غیر تعطیل از ساعت 10 الی 14
لطفا یک روز قبل از بازدید هماهنگ کنید

سوالات متداول فروش سگ نگهبان

بهترین نژاد برای سگ نگهبان کدام است ؟
اصولا باید بیان کرد که نژاد های سگ نگهبان از قدرت بدنی زیادی برخوردار هستند و همین امر باعث می شود بتوانند عملکرد مناسبی نشان دهند. دوبرمن، سرابی، قدرجانی و.. از دسته سگ های نگهبان هستند که می توانند عکملکرد موردت نظر شما را به شما نشان دهند.
بهترین سگ نگهبان کدام است ؟
باید ذکر شود که، نمی توان گفت کدام یک بهتر است. محیطی که شما در آن سگ مورد نظرتان استفاده می کنید بسیار اهمیت دارد. شرایط جوی و محیطی می تواند تاثیر به سزایی در این مسئله بگذارد. برای مثال برای محیط های سرد تر سگ های سرابی می تواند عملکرد مناسبی به عنوان نگهبان داشته باشند.