سعی کنید برای موارد غیر ضروری به دامپزشکی نروید. چون مکانی است که امکان انتقال بیماری به سگ شما وجود دارد. در صورت مراجعه، اجازه ندهید سگتان آزادانه در محیط آنجا بچرخد و در باکس مخصوص به خود نگهداری شود و در صورت امکان هنگامیکه نوبت سگ شما شده است وارد محیط دامپزشکی شوید که تا آنجایی که امکان دارد از انتقال ویروس جلوگیری کنید.