دقت کنید که سگ ها روغنی روی پوشش آنها وجود دارد که از آنها محافظت میکند. حمام بیش از حد باعث از بین رفتن این روغن و بروز مشکل برای سگتان خواهد شد. تا آنجایی که امکان دارد فقط با برس کشیدن سگ را تمیز کنید و در موقع نیاز آن را حمام کنید. در بخش مقالات هر نژاد در این رابطه توضیح داده ایم.