زیستگاه اصلی این نژاد مناطق سردسیر آلاسکا هست.ولی این نژاد در ایران پرورش و تکثیر یافته و تقریبا با این آب و هوا آداپته شده. منتها در مناطق جنوب کشور که آب و هوای گرمتری دارند نیازمند این هستند که در فصل گرما یک فالب یخ در کنارشان قرار دهید و یا اینکه از کولر برایشان استفاده کنید.