بله ، ما با تحقیق کافی و آزمون و خطا در ذائقه ی سگهایمان،  توانسته ایم برند سازگار با آنها را پیدا کنیم و برای راحتی حال مشتریان عزیزمان اقدام به فروش همان غذا ، با کیفیت عالی و قیمت مناسبتر از پت شاپ ها کرده ایم.