این نوع ژرمن حاصل دخالتهایی است که انسان در ژن های این نژاد کرده است. معمولا ماده های این نوع ژرمن بعد از زایمان اول فلج شده و نرها هم بعد از حدود 2 سال به مشکلات کپل و دیسپلازی دچار میشوند. بهترین نوع ژرمن ، ژرمن ورک می باشد.