نژاد هاسکی در رنگ های پشت خاکستری، پشت مشکی، قهوه ای، گلد و سفید یکدست و از لحاظ پوشش مویی نیز در دو حالت مو بلند و مو متوسط وجود دارند که تمامی این رنگ ها در مجموعه سرزمین سگ ها موجود می باشند.