زیرا هزینه و وقتی که شما برای یک سگ اصیل و یک سگ دو رگه در طی سالیانی که قراره از اون نگهداری بکنید، میگذارید تفاوت آنچنانی نداره و مهم تر از همه اینکه هوش سگ اصیل اصلا قابل مقایسه با سگ های دو رگه نیست. پس با دقت و تحقیق کافی از مراکزی خرید کنید که به اصل بودن سگ خود اطمینان کافی داشته باشید.