ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

کن کورسو

 فروش سگ کن کورسو

لئو مولد نر از نژاد کن کورسو متعلق به مجموعه سرزمین سگ ها ست. بسیار درشت و به رنگ بلو. در حال حاضر یعنی تابستان 98 ؛ یکسال سن داره و قراره که در آینده توله هایی به زیبایی خودش تولید کنه.

در

سرزمین سگها

به

فروش سگ های مولد

، 

خرید سگ مولد

، 

فروش سگ نگهبان

، فروش

مولد سگ سرابی

،

سگهای مولد

،

سگ مولد نگهبان

پرداخته شده است.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...