ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

 فروش سگ گریت دین

جاسپر سگ گریت دین ابلق در مجموعه پرورش سگها است که در حال حاضر( پاییز 97) 10 ماه سن دارد و از مولدین آینده ی مجموعه است. بسیار درشت هیکل و خوش خال و خوش رنگ. جاسپر پسر شارون قهرمان است.

در

سرزمین سگها

به

فروش سگ های مولد

، 

خرید سگ مولد

، 

فروش سگ نگهبان

، فروش

مولد سگ سرابی

،

سگهای مولد

،

سگ مولد نگهبان

پرداخته شده است.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...