ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

فروش سگ روتوایلر 

پرسی مولد ماده روتوایلر مجموعه سرزمین سگ هاست . در حال حاضر سن این مولد زیبا دو سال هست. پرسی دختر قهرمان بزرگ روتوایلر به نام آستور هست . هیبت و سر و کله بسیار عالی ای داره. توله روتوایلر های پرسی از زیبایی و اصالت حرف ندارن.

در

سرزمین سگها

به

فروش سگ های مولد

، 

خرید سگ مولد

، 

فروش سگ نگهبان

، فروش

مولد سگ سرابی

،

سگهای مولد

،

سگ مولد نگهبان

پرداخته شده است.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...