ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

سعی کنید این پنج دستور را در ابتدای آموزشهای خود حتما با سگتان کار کنید: بشین (دستور نشستن سگ) ، دراز بکش (دستور خوابیدن سگ) ، آهسته (کند کردن سگ) ، بیا (فرا خواندن سگ) ، آرام (دور کردن سگ از خشونت).

در

سایت خرید سگ

سرزمین سگ ها شما می توانید از سوالات و پاسخ های موجود درباره

نحوه خرید سگ

،

راهنمای خرید سگ نگهبان

، جهت

خرید توله سگ ارزان

، 

خرید سگ هاسکی

،

خرید انواع سگ

استفاده نمایید.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...