ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

تست

فروش سگ سرابی

تیتان نژاد سرابی مو کوتاه مجموعه با رنگ کرم و پوزه ای مشکی ، با سر و پوزه ای بسیار درشت می باشد که این ترکیب رنگ به زبان عامیانه در منطقه سراب و آذربایجان به نام بز خطاب می شود. تیتان پسر معروف جو میانه است که دقیقاً همه ی خصلتهای پدر معروفش را به ارث برده و از لحاظ پوزه و فراخی سینه ، حتی از پدر خود پیشی گرفته است. تیتان سرابی نر معروف مجموعه سرزمین سگ ها است که بسیار با هیبت و درشت ، با قدی به ارتفاع ۹۱ سانتیمتر از نوع سرابی های معروف به بز می باشد. تیتان در سن یک سالگی برای مجموعه سرزمین سگ ها خریداری شد و باعث گردید که بسیاری از دوستداران نژاد سرابی همیشه تولیدات از نسل تیتان را با رغبت و تحسین دنبال کنند. می توان به جرات از تیتان به عنوان بهترین های نژاد سرابی کشور نام برد. سن تیتان در حال حاضر یعنی اسفند 96، چهار سال و نیم می‌باشد و از آن پسری فوق العاده و جانشینی بسیار زیبا و اصیل و حرفه ای همچون هرکول قهرمان ، در مجموعه پرورش یافته است که نشان دهنده ذات و اصالت تیتان می باشد.

در

سرزمین سگها

به

فروش سگ های مولد

، 

خرید سگ مولد

، 

فروش سگ نگهبان

، فروش

مولد سگ سرابی

،

سگهای مولد

،

سگ مولد نگهبان

پرداخته شده است.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...