ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

فروش بلک ژرمن

فروش سگ ژرمن شپرد 

روبی مولد نر از نژاد ژرمن شپرد به رنگ مشکی در مجموعه سرزمین سگ هاست. روبی در حال حاضر (پاییز 97) 4 سال سن دارد . پوشش مویی بین کلاسیک و بلند دارد و توله هایش هم موبلند و هم مو کلاسیک بدنیا می آیند. نمونه ای از توله های بلک ژرمن از این مولد زیبا را در اینجا و اینجا ببینید.

در

سرزمین سگها

به

فروش سگ های مولد

، 

خرید سگ مولد

، 

فروش سگ نگهبان

، فروش

مولد سگ سرابی

،

سگهای مولد

،

سگ مولد نگهبان

پرداخته شده است.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...