ساعات بازدید: 10 الی 14

09308715001

با ما بدون واسطه خرید کنید...

فروش ژرمن شپرد

فروش سگ ژرمن شپرد

جسی مولد 15 ماهه ماده و بسیار جوان مجموعه سرزمین سگ هاست. موهایی مابین کلاسیک و بلند و شیبی بسیار استاندارد و زیبا دارد. ترکیب رنگی فوق العاده خوشرنگ دارد.

در

سرزمین سگها

به

فروش سگ های مولد

، 

خرید سگ مولد

، 

فروش سگ نگهبان

، فروش

مولد سگ سرابی

،

سگهای مولد

،

سگ مولد نگهبان

پرداخته شده است.

ایمیل خود را وارد کنید تا از آخرین اخبار آگاه شوید...